Kdo jsme

Nabízíme dětem smysluplné trávení volného času v kolektivu kamarádů a zkušených, kvalifikovaných vedoucích a instruktorů. Naše oddíly jsou všeobecně  zaměřené, orientujeme se na pestrou paletu činností: výlety do přírody i za kulturou, získávání tábornických znalostí a dovedností, turistika, sport, rukodělné činnosti a samozřejmě spousta zábavy.

Naše činnost se člení na tyto aktivity:

Schůzky:

Scházíme se každou středu od 15 do 16.30 hod. v klubovně v parčíku u gymnázia (Jablonského sady). Tým vedoucích a instruktorů připravuje na každou schůzku rozmanité hry, zároveň se děti zábavnou formou učí základní tábornické znalosti a dovednosti jako jsou vázání uzlů, morseovka, šifry, práce s mapou a buzolou, poznávání rostlin a zvířat a mnohé další. Pokud je hezké počasí, vyrážíme na hřiště vyzkoušet si různé tradiční i netradiční sporty – vybíjenou, softball, ringo, frisbee.

Výpravy:

V průběhu celého roku pořádáme jednodenní i vícedenní výpravy. K tradičním akcím patří malé tábory o podzimních a velikonočních prázdninách nebo třeba prosincová vycházka s čerty. Účastníme se také krajských a republikových setkání pionýrských oddílů, uzlařské regaty v Českých Budějovicích nebo akce Ledová Praha .

Tábory:

Letní tábory jsou vyvrcholením celoroční činnosti. V současné době pořádáme dva běhy tábora na základně Klepákův mlýn nedaleko Studené. První běh tábora je určen pro starší děti od 5. do 9. třídy, druhý běh se zaměřuje na děti od 1. do 6. třídy. Zkušený kolektiv vedoucích a instruktorů připravuje pro děti celotáborovou hru, která se vždy odvíjí od nějakého zajímavého tématu. V posledních letech jsme hráli například na lovce pokladů, cestu kolem světa za 80 dní, mafiány nebo Harryho Pottera.

 Pokud je ti 6 – 15 let a naše aktivity tě zaujaly, neváhej a přijď se mezi nás podívat!